Vårt tilbud på regnskapstjenester skal gi deg gode og hensiktsmessige verktøy slik at du blir bedre i stand til å planlegge, styre og evaluere din virksomhet.

Våre tjenester innen regnskap omfatter:

løpende regnskapsførsel
avstemming og dokumentasjon
rapportering
 årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter 
andre offentlige oppgaver
 budsjett og analyser

Våre regnskapstjenester kan utføres både hos oss og/eller i din virksomhet – slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.