Våre tjenester innen lønn omfatter:

lønnsgrunnlag og utkjøring av lønnsslipper
 konteringsliste pr. konto, avdeling og ev. prosjekt
 utbetalingsliste til bank, postgiro og/eller kasse
 periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 feriepenger inklusive 5. ferieuke
 lønns- og trekkoppgaver pr. 31.12.
 andre rapporter og oppgjørslister etter behov

Vi benytters oss av Huldt & Lillevik’s system 4 som lønnsprogram.