Vi kan bistå deg med administrativ og økonomisk rådgivning tilpasset din bedrifts behov.

Våre tilbud innen rådgivning omfatter:

tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov
regnskapsanalyser / finansieringsanalyser
budsjettering
bistand ved selskapsstiftelse
bistand ved generasjonsskifte
bistand når bedriften er i krise
søknader (Innovasjon Norge, bank, offentlige myndigheter o.l.)
finansieringsbistand
utarbeidelse av rapporterings- og kontrollrutiner
nøkkeltallsanalyse
styrebistand